Logo of the Belgian government
 

 • Internationale samenwerking

  Campbell Collaboration

  The international Campbell Collaboration (C2) is a non-profit organization that aims to help people make well-informed decisions about the effects of interventions in the social, behavioral and educational arenas.

  logo Cochrane Collaboration

  The Cochrane Collaboration is an international not-for-profit organisation, providing up-to-date information about the effects of health care.

  logo EUnetHTA

  EUnetHTA coordinates the efforts of 27 European countries including 24 Member States of the European Union in developing an operational, sustainable European Network for HTA. The general strategic objective of the Network: to connect public national HTA agencies, research institutions and health ministries, enabling an effective exchange of information and support to policy decisions by the Member States.
  KCE's involvement : KCE is "Lead partner" of the EUnetHTA Joint Action for HTA (2010-2012).

  European Observatory

  The European Observatory on Health Systems and Policies supports and promotes evidence-based health policy-making through comprehensive and rigorous analysis of the dynamics of health care systems in Europe.
  The Observatory is a partnership between the World Health Organization Regional Office for Europe, the Governments of Belgium, Finland, Norway, Slovenia, Spain and Sweden, the Veneto Region of Italy, the European Investment Bank, the World Bank, the London School of Economics and Political Science (LSE), and the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).
  The Observatory provides, among others, country-based reports (HiT profiles) given a detailed description of each health care system.
  KCE's involvement : The KCE is responsible for the update of the Belgium health system review report since 2010 via The health systems and policy monitor : Belgium.

  logo GIN

  The Guidelines International Network (GIN) is an international not-for-profit association of organisations and individuals involved in clinical practice guidelines. G-I-N seeks to

  improve the quality of health care by promoting systematic development of clinical practice guidelines and their application into practice, through supporting international collaboration.

  HTAi is the global scientific and professional society for health technology assessment. It is a neutral forum for researchers,agencies, policymakers, industry, academia, health service providers, patients/consumers and other stakeholders. HTAi has members from over 65 countries on six continents.

  logo INAHTA

  The International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) provides a forum for the identification and pursuit of interests common to health technology assessment agencies. The Network aims to: accelerate exchange and collaboration among agencies, promote information sharing and comparison, and prevent unnecessary duplication of activities.
  KCE's involvement : KCE is member of INAHTA since 2004.

   

  published on 10-07-2011
 • Nationale samenwerking

  logo inami

  Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
  Opdracht: de geneeskundige prestaties die door de verplichte verzekering gedekt zijn beheren en organiseren (tarifering, reglementering, nomenclatuur, verzekerbaarheid van rechthebbenden, ...);beheren van de uitkeringen (wegens arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust of voor begrafeniskosten); het toekennen van de invaliditeitspensioenen ingevolge de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden; controleren van de naleving door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen van de wets- en verordeningsbepalingen (inzonderheid het gebruik van de nomenclatuur) ; organiseren van het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

  logo SPF santé publique

  De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
  Opdracht: samen bouwen aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

  logo SPF sécurité sociale

  De missie van de FOD Sociale Zekerheid bestaat erin de de rol van catalysator te spelen voor de overheden, de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers alsook voor de openbare instellingen van sociale zekerheid teneinde de houdbaarheid van de sociale zekerheid te waarborgen. Deze moet verzekeren dat een afdoende sociale bescherming geboden blijft, dat iedereen op een correcte manier kan genieten van zijn sociale rechten en dat iedereen overtuigd is van de noodzaak om correct bij te dragen tot de sociale zekerheid.

  <img style="WIDTH: 62px; HEIGHT: 35px" alt="logo cpvp" src="/images/uploaded/633263135974835000.jpg" data-cke-saved-src="/images/uploaded/633263135974835000.jpg" border="0"/>

  Het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid beschermt de privacy van de verzekerden binnen het Belgische sociale zekerheidsnetwerk bij de verwerking van hun gegevens. Het houdt ook bijzonder toezicht op de mededeling van gezondheidsgegevens.

  logo AIM

  Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is een vzw die in oktober 2002 door de zeven verzekeringsinstellingen (VIs) werd opgericht.
  De doelstelling van het IMA, aldus de programmawet, bestaat erin om "de door de verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens te analyseren in het kader van hun opdachten en de informatie hieromtrent te verstrekken"

  logo CEBAM

  Het Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM) heeft als doel het implementeren van Evidence-Based Medicine zowel in de dagelijkse, medische en paramedische praktijk in België, als binnen de beleidsondersteunende organen en diensten.

  EBMPracticeNet is een gratis online kennisdatabank met praktijkrichtlijnen en algemene EBM-informatie.  Ebmpracticenet.be is vlot doorzoekbaar en helpt de zorgverlener om ‘at the point-of-care’ op eenvoudige en efficiënte wijze de juiste informatie te vinden in het brede EBM-aanbod. ​​​

  U hebt een praktijkvraag? EBMPracticeNet biedt u de snelste en meest betrouwbare weg naar evidence-based richtlijnen

  logo CBIP

  Het B.C.F.I. verzekert permanente vorming en zorgt ervoor dat de kennis van de farmacotherapie bij artsen, apothekers en tandartsen op peil wordt gehouden.

  logo portail fédéral

  De Federale Portaalsite richt zich tot burgers, ondernemingen en ambtenaren. De informatie is georganiseerd volgens de noden van de gebruiker. De portaalsite zal regelmatig worden uitgebreid met actuele informatie en biedt administraties de mogelijkheid om rechtstreeks informatie uit te wisselen.

  Het Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe diagnoses van kanker in België en brengt de aard en de omvang van kanker in België in beeld. Het Kankerregister publiceert incidentiecijfers tot op gewestelijk niveau geaggregeerd per regio, geslacht, incidentiejaar en 5-jaar leeftijdcategorie.

   

  published on 10-07-2011